Ansökan

Bidrag lämnas till projekt och aktiviteter för barn och ungdomar med ändamål att främja fysiskt och psykiskt välbefinnande. Inom ramen för Fondens stadgar söker Minnesfonden projekt där Fondens medel kan vara av särskild betydelse för att projektet kommer till stånd.


Styrelsen fattar beslut om vilka organisationer och projekt som årligen får bidrag. Beslut lämnas under maj månad. Minnesfonden önskar en kortfattad redovisning av hur beviljade medel använts.


Ansökningstiden är

1 januari - 29 februari 2024

VILLKOR FÖR ATT ANSÖKA


För att kunna ansöka om bidrag måste ni vara en ideell organisation med ett organisationsnummer. Bidrag ges ej till enskilda personer.  Organisationen ska bedriva en verksamhet som präglas av en demokratisk värdegrund, principen om alla människors lika värde och vara politiskt obunden. Ni söker bidrag i ett digitalt ansökningssystem.


Bidrag lämnas till projekt inom kategorierna Idrott & Hälsa, Utbildning & Lärande samt Social, hjälpande verksamhet.


SÅ HÄR ANSÖKER DU

1.


Skapa konto


Det första du ska göra är att skapa ett konto med vilket du kan logga in till det som ska bli din sida, med rubriken Min sida. Det är här du sedan hittar dina påbörjade eller inlämnade ansökningar. 


När du registrerat dina uppgifter kommer ansökningssystemet att skicka ett mail till dig för att bekräfta att dina uppgifter är korrekta. Detta kan dröja några minuter. Klicka på länken som finns i mailet för att verifiera ditt konto. Om inte mailet har kommit efter några minuter titta så det inte har hamnat i skräpkorgen.

2.


Förbered din ansökan


Följande information ska ingå i ansökan:

Rubrik/ändamål (max 150 tecken)


Projektbeskrivning (max 1500 tecken)

Lägg stor vikt vid att projektbeskrivningen förklarar vad ansökan avser. Specificera även här antal barn och unga ni beräknar nå, samt inkludera länk till er hemsida.


Belopp som söks från Minnesfonden


Den epostadress som anges under Kontaktuppgifter blir mottagare av besked angående beslut gällande er ansökan.

3.


Skicka in ansökan


Välj Påbörja ny ansökan och fyll i din ansökan steg för steg med den information som du har förberett. Du kan när som helst klicka på Avsluta (spara) för att spara din påbörjade ansökan och logga in senare för att färdigställa den.


När du är klar klickar du på Lämna in. Då är din ansökan inskickad och kan inte längre revideras av dig.OM DU HAR FRÅGOR


Har du frågor som rör det digitala ansökningssystemet eller problem med ansökan är du välkommen att kontakta SEB Stiftelser som administrerar ansökningssystemet.


Supporttider: måndag, tisdag, torsdag kl. 10-11.

Behandling av personuppgifter

Genom inlämnandet av en ansökan lämnas även samtycke till att fonden får behandla personuppgifterna i ansökan i den utsträckning som krävs för hanteringen därav och i enlighet med EU:s Allmänna Dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR).